Bộ lọc dành cho thiết bị ES301 SEC31Z

900.000 VND (công suất lọc 9.000 Lít / 1 lõi)

Bộ lọc dành cho thiết bị ES301

SEC31Z

Ưu điểm :

  • Loại bỏ clo dư trong nước máy
  • Dễ dàng lắp đặt

900.000 VND (công suất lọc 9.000 Lít / 1 lõi)

Cấu tạo bộ lọc

Hướng dẫn lắp đặt

Thông số kỹ thuật