Bộ lọc dành cho thiết bị ES101 ESC11

399.000 VND (công suất lọc 8,000L)

Bộ lọc dành cho thiết bị ES101

ESC11

Ưu điểm :

  • Loại bỏ clo dư trong nước máy
  • Dễ dàng lắp đặt

399.000 VND (công suất lọc 8,000L)

Cấu tạo bộ lọc

Hướng dẫn lắp đặt

Thông số kỹ thuật