BỘ LỌC VÒI SEN

BỘ LỌC VÒI SEN DÒNG CAO CẤP

Bộ lọc ESC31Z 9.000 Lít / 1 Lõi*

*Cleansui khuyến cáo khách hàng thay bộ lọc ESC31Z định kỳ 1 tháng 1 lần để đảm bảo hiệu năng lọc clo dư theo cam kết của nhà sản xuất.

BỘ LỌC VÒI SEN DÒNG TIÊU CHUẨN

Bộ lọc ESC21W 8.000 Lít / 2 Lõi

*Cleansui khuyến cáo khách hàng thay bộ lọc ESC21W định kỳ 2 tháng 1 lần để đảm bảo hiệu năng lọc clo dư theo cam kết của nhà sản xuất.

BỘ LỌC VÒI SEN DÒNG TIẾT KIỆM

Bộ lọc ESC11 8.000 Lít / 1 Lõi

*Cleansui khuyến cáo khách hàng thay bộ lọc ESC11 định kỳ 4 tháng 1 lần để đảm bảo hiệu năng lọc clo dư theo cam kết của nhà sản xuất.